Drukarnia Interak - zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Drukarnia Interak-signatory

Partner UN Global Compact

Drukarnia Interak jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie drukarni popiera Dziesięć Zasad United Nations Global Compact w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zależy nam na tym, aby UN Global Compact i jej zasady były częścią strategii, kultury i codziennych działań naszej firmy.

drukarnia-interak-wspieramy-cele

Wspieramy cele

We wrześniu 2015 r. w siedzibie ONZ ponad 193 kraje przyjęły strategię rozwoju świata do 2030 roku. W trakcie szczytu przyjęto dokumenty “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 celów klimatycznych, gospodarczych i społecznych. Celów tych nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczego kraju. By mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Również biznes musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy.

Drukarnia Interak - energia odnawialna

100% odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii stanowią ważny element zrównoważonego rozwoju, przynoszący wymierne efekty ekonomiczno-ekologiczne. Wzrost udziału OZE przyczynia się do oszczędzania naturalnych zasobów, a także poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Drukarnia Interak przystępując do UN Global Compact wspiera działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od Maja 2020 roku 100 % energii używanej w firmie pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W ramach produktu EKO Premium Tauron zakupujemy ekologiczną energię elektryczną, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, tj. z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych. Pochodzenie zostało zagwarantowane i potwierdzone przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Tym samym nasza firma realizuje cel nr 7 zrównoważonego rozwoju UN Global Compact: NIEDROGA I CZYSTA ENERGIA.