Zrównoważony rozwój

Partner UN Global Compact

Drukarnia Interak jako pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie drukarni popiera Dziesięć Zasad United Nations Global Compact w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zależy nam na tym, aby UN Global Compact i jej zasady były częścią strategii, kultury i codziennych działań naszej firmy.

Wspieramy cele

We wrześniu 2015 r. w siedzibie ONZ ponad 193 kraje przyjęły strategię rozwoju świata do 2030 roku. W trakcie szczytu przyjęto dokumenty „Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 celów klimatycznych, gospodarczych i społecznych. Celów tych nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczego kraju. By mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Również biznes musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy.